Vårt LSS-team

Det lilla företaget med stor kompetens

JärnaHälsans sjuksköterskor kan nu erbjuda tjänster inom hälso- och sjukvårdsområdet med särskild inriktning till personer inom LSS och på HvB hem. Vi tar emot patienter på JärnaHälsans mottagning/kontor, men kan också göra enstaka hembesök, allt utifrån patientens behov så att vederbörande känner sig trygg. Inom HSL-området tillhandahåller vi tjänster i form provtagningar, omläggningar och injektioner m.m. Vi utför konsultationer och gör medicinska bedömningar, vi utför medicindelegeringar till medarbetare på de olika LSS-boendena. Vi ansvarar över APO-doser, utför dosettdelning och samverkar med brukarens andra vårdkontakter och mycket mer.

Medarbetare:

Ulrika Sjösten

Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig

Birgitta Larsson

Sjuksköterska och MAS för LSS

Beredskapstelefon nås automatiskt dygnet runt via vårt växelnummer: