FHV – Företagshälsovård

Vi erbjuder personlig företagshälsovård

Vi vill främja en god arbetsmiljö som ökar medarbetarens trivsel och hälsa vilket omfattar både fritid och arbetsliv. För oss är det viktigt att vårda både kropp och själ – att se individen och hela människan, då god hälsa är en förutsättning för ett sunt och hållbart liv.

Vi arbetar med:

Friskvård/Hälsa

Kurser/utbildningar

Arbetsmiljöarbete

Rehabilitering

Ett förebyggande hälsoarbete - god hälsa

Vi vill hjälpa våra kunder genom att i ett förebyggande hälsoarbete skapa god hälsa i arbetslivet.

Det är viktigt för oss att få goda och förtroendefulla relationer till verksamhetsledning och medarbetare så att vi kan bidra till verksamhetens långsiktiga arbetsmiljöarbete.

Företagssköterskor:

Stort nätverk av resurser

Vi har ett nätverk av olika kompetenser att tillgå, såsom företagsläkare, psykolog, drog och alkoholterapeut samt fysioterapeut.

JärnaHälsans företagshälsovård är godkända av försäkringskassa som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

All kontakt med företagshälsan faller under tystnadsplikten. Kontakta oss gärna för frågor.