Om oss

Järnahälsan - personlig vårdbemanning

Vi är ett litet företag som erbjuder er personliga direktkontakter med våra sjuksköterskor. Vi är specialiserade inom företagshälsovård, skolhälsovård och som sjuksköterskor för LSS-boenden och HVB-hem. 

JärnaHälsan började som företagshälsovård i liten skala 2001 i Järna. Idag har vi breddat vår verksamhet och har förutom företagshälsovård även sjuksköterskor inom LSS i Järna, Södertälje, Sörmland och Stockholmsområdet.

Vi expanderar inom skolhälsovården både i Järna och Stockholm. Vår förhoppning är att vi i framtiden ska kunna erbjuda ett brett elevhälsoteam där förutom skolsköterska även kurator, specialpedagog, SYV, psykolog och skolläkare ska ingå.

Sjuksköterskor inom Hälso- och sjukvård till LSS och HVB

JärnaHälsans sjuksköterskor kan nu erbjuda tjänster inom hälso- och sjukvårdsområdet med särskild inriktning till personer inom LSS och på HVB-hem. Vi tar emot patienter på JärnaHälsans mottagning/kontor, men kan också göra enstaka hembesök, allt utifrån patientens behov så att vederbörande känner sig trygg. Inom HSL-området tillhandahåller vi tjänster i form provtagningar, omläggningar och injektioner m.m.

Vi utför konsultationer och gör medicinska bedömningar, vi utför medicindelegeringar till medarbetare på de olika LSS-boendena. Vi ansvarar över APO-doser, utför dosettdelning och samverkar med brukarens andra vårdkontakter och mycket mer.