Personlig vård för våra klienter

Vi erbjuder personliga direktkontakter med våra sjuksköterskor. Vi är specialiserade inom företagshälsovård, skolhälsovård och som sjuksköterskor för LSS-boenden och HVB-hem.

Järnahälsan erbjuder

LSS-boende & dagverksamhet

JärnaHälsans sjuksköterskor kan nu erbjuda tjänster inom hälso- och sjukvårdsområdet med särskild inriktning till personer inom LSS och på HVB-hem

Företagshälsovård

En god arbetsmiljö ökar medarbetarens trivsel och hälsa. och hjälper våra kunder att genom ett förebyggande hälsoarbete skapa god hälsa i arbetslivet.

Skolhälsovård

Alla elever har rätt till kostnadsfri skolhälsovård I samarbete med varje skola utarbetar vi ett program som möter skolans och elevernas behov.

Personlig vårdbemanning

Vi är ett litet företag som erbjuder er personliga direktkontakter med våra sjuksköterskor. Vi är specialiserade inom företagshälsovård, skolhälsovård och som sjuksköterskor för LSS-boenden och HVB-hem. 

JärnaHälsan började som företagshälsovård i liten skala 2001 i Järna. Idag har vi breddat vår verksamhet och har förutom företagshälsovård även sjuksköterskor inom LSS i Järna, Södertälje, Sörmland och Stockholmsområdet.

Vi expanderar inom skolhälsovården både i Järna och Stockholm. Vår förhoppning är att vi i framtiden ska kunna erbjuda ett brett elevhälsoteam där förutom skolsköterska även kurator, specialpedagog, SYV, psykolog och skolläkare ska ingå.

Aktuellt